تاريخچه دانشگاه پيام نور واحد اسلامشهر

بسمه تعالي  

حضرت علي (ع) مي فرمايند :

« هر گاه خداوند بنده اي را خوار نمايد او را از فرا گرفتن علم و دانش محروم مي نمايد.»

نام دانشگاه پيام نور واحد اسلامشهر از بهمن سال 85 وارد دفترچه هاي پيام نور شد و به خانواده بزرگ پيام نور پيوست.در ابتدا با 5رشته( مــديريت بازرگاني ,ادبيات فارســي ,عــلوم تربيـــتي- مديريت برنامه ريزي آموزشي،)    الهيات گرايش فلسفه و كلام,جغرافياي انساني ,مهندسي اقتصاد كشاورزي فعاليت خود را آغاز كرد  و سپس رشته هاي حسابداري ، علوم سياسي ،جغرافياي شهري،جغرافياي روستايي و حقوق  نيز به رشته هاي موجود در دانشگاه افزوده شد. در بدو شروع بكار دانشگاه با دو ساختمان مجزاي اداري و آموزشي شروع به كار نمودساختمان اداري خيابان امام محمد باقر (ع)كوچه عدالت هفتم و ساختمان آموزشي جهت تشكيل كلاس ها و امتحانات پشت مصلاي اسلامشهر دبيرستان ام البنين بوده كه اين خود مشكلاتي را براي دانشجو يان و همكاران  بود اما خوشبختانه از اول مهر سال 88به همت رياست محترم دانشگاه ، دانشگاه  تغيير مكان داده به محل جديد انتقال يافت.كه اين محل ساختمان مستقل دانشگاه بوده و كليه كارهاي اداري -آموزشي - تشكيل كلاس و ...در ساختمان جديد دانشگاه انجام ميشود. در اواخر تير ماه سال 90 بنابر تصميم رياست محترم دانشگاه پيام نور استان تهران جناب آقاي دكتر فرشاد ابراهيم پور دانشگاه  پيام نور واحد چهاردانگه نيز با دانشگاه پيام نور واحد اسلامشهر ادغام گرديد و كليه كارمندان و دانشجويان چهاردانگه به واحد اسلامشهر منتقل گرديدند. در حال حاضر اين واحد داراي رشته هاي زير مي باشد:

مديريت بازرگاني – حسابداري – مديريت صنعتي – مترجمي زبان انگليسي – ادبيات انگليسي-مهندسي اقتصاد كشاورزي-مهندسي آب و خاك- علوم كامپيوتر- حقوق – حغرافياي انساني(شهري) – جغرافياي انساني(روستايي)- جغرافيا برنامه ريزي شهري (جديد)-زبان و ادبيات فارسي- الهيات(فلسفه و كلام) – الهيات(فقه و مباني حقوق اسلامي)- الهيات(علوم قرآن و حديث)- الهيات(اديان و عرفان) – الهيات(فرهنگ و تمدن)- علوم سياسي – علوم تربيتي(مديريت برنامه ريزي آموزشي)

 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.